Załącznik nr 8 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Dostawa oraz posadzenie drzew i krzewów na terenach administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz i Praga Południe w m.st. Warszawie