Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz usług | Dostawa oraz posadzenie drzew i krzewów na terenach administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz i Praga Południe w m.st. Warszawie