Załącznik nr 3 do SWZ – Zakres prac i cen jedn. | Dostawa oraz posadzenie drzew i krzewów na terenach administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz i Praga Południe w m.st. Warszawie