Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ | Dostawa oraz posadzenie drzew i krzewów na terenach administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz i Praga Południe w m.st. Warszawie