Załącznik nr 11 do SWZ – wykaz lokalizacji nasadzeń drzew i krzewów | Dostawa oraz posadzenie drzew i krzewów na terenach administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz i Praga Południe w m.st. Warszawie