Załącznik nr 1 do SWZ – Warunki techniczne, standardy wykonania prac, parametry materiału roślinnego | Dostawa oraz posadzenie drzew i krzewów na terenach administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz i Praga Południe w m.st. Warszawie