Ogłoszenie o zamówieniu | Wykonanie w latach 2022-2024 bieżących prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych, remontowych oraz porządkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w postaci kaskad, poidełek, zbiorników wodnych, fontann wolnostojących i tryskaczy, urządzeń wodno-kanalizacyjnych w postaci letniej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej