ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
21.09.2022 | Postępowanie 80/PN/2022

Wykonanie w latach 2022-2024 bieżących prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych, remontowych oraz porządkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w postaci kaskad, poidełek, zbiorników wodnych, fontann wolnostojących i tryskaczy, urządzeń wodno-kanalizacyjnych w postaci letniej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Share

 

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. Załączniki do SWZ
  4. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.BES
  5. Informacja o złożonych ofertach.BES
  6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.BES

 

 

 

 

Share