Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Budowa skweru aktywności miejskiej przy Arsenale w Warszawie