Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Budowa skweru aktywności miejskiej przy Arsenale w Warszawie