Załącznik nr 6 do SWZ – formularz oferty | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 1275, pn.: „Oświetlenie wału wiślanego”