Załącznik nr 5 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 1275, pn.: „Oświetlenie wału wiślanego”