załącznik nr 3 do OPZ – Przedmiar robót | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 1275, pn.: „Oświetlenie wału wiślanego”