załącznik nr 2 do OPZ – oznakowanie | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 1275, pn.: „Oświetlenie wału wiślanego”