Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 1275, pn.: „Oświetlenie wału wiślanego”