załącznik nr 1 do OPZ – lokalizacja | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 1275, pn.: „Oświetlenie wału wiślanego”