Ogłoszenie o wyniku postępowania | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 1275, pn.: „Oświetlenie wału wiślanego”