ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
02.09.2021 | Postępowanie 78/PN/2021

Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy oraz na terenach położonych wzdłuż cieków i kanałów w m.st. Warszawie

Share

 

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ
 4. Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz usług
 5. Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz osób
 6. Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz urządzeń
 7. Załącznik nr 8 do SWZ- JEDZ espd-request
 8. Komunikat nr 1 z dnia 01.10.2021.BES
 9. SWZ z dnia 01.10.2021
 10. Załącznik nr 1B do SWZ – warunki ogólne i standardy jakościowe wykonania prac dla części 12
 11. Komunikat nr 2 z dnia 06.10.2021.BES
 12. Komunikat nr 2 z dnia 06.10.2021-korekta.BES
 13. informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES
 14. informacja o złożonych ofertach-skonwertowany.BES
 15. informacja o złożonych ofertach-skonwertowany korekta.BES
 16. informacja o złożonych ofertach-skonwertowany – korekta 2.BES
 17. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 4.BES
 18. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 6.BES
 19. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 8.BES
 20. unieważnienie postępowania w zakresie części 7.BES
 21. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 9.BES
 22. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 5.BES
 23. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 11.BES
 24. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 10.BES
 25. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 2.BES
 26. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 3.BES
 27. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 12.BES
 28. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 1.BES

 

 

Share