Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie.