Przedmiar Ścieżka Biegowa Pole Mokotowskie | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie.