Przebieg ścieżki z opcją ”b” zał. 1 do OPZ | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie.