POMO-PW-OPIS-1.1-PZT | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie.