POMO-PW.D-Wspolrzedne – POMO-PW-1.1-D-102 | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie.