POMO-PW.D-Plan_sytuacyjny – B4 | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie.