POMO-PW.D-Konstrukcja – POMO-PW-1.1-D-307 | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie.