informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie.