załącznik nr 9 do UMOWY – wzór karty gwarancji | Zaprojektuj i wybuduj: skwer Markowska w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie