załącznik nr 6 do UMOWU – tabela elementów rozliczeniowych | Zaprojektuj i wybuduj: skwer Markowska w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie