Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Zaprojektuj i wybuduj: skwer Markowska w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie