załącznik nr 5 do UMOWY – harmonogram rzeczowo-finansowy opcji | Zaprojektuj i wybuduj: skwer Markowska w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie