Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Zaprojektuj i wybuduj: skwer Markowska w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie