załącznik nr 1A do SWZ – koncepcja (załacznik nr 2 do UMOWY) | Zaprojektuj i wybuduj: skwer Markowska w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie