Ogłoszenie o wyniku postępowania | Zaprojektuj i wybuduj: skwer Markowska w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie