załącznik nr 1 wzór tabeli elementów rozliczeniowych_10.08.2021 | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz wdrożenie projektu organizacji ruchu w ramach zadania: „Parki Linearne”.