Załącznik nr 1B do SWZ – Parametry jakościowe materiału (załącznik nr 2 do UMOWY) | Dostawa, posadzenie oraz trzyletnia pielęgnacja drzew na terenie pasów drogowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Południe, Wawer, Wesoła, Rembertów