Załącznik nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (załacznik nr 3 do UMOWY) | Dostawa, posadzenie oraz trzyletnia pielęgnacja drzew na terenie pasów drogowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Południe, Wawer, Wesoła, Rembertów