Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.10.2022 II | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie