Informacja o wyniku postępowania Część 2.BES | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenach zieleni m.st. Warszawy