Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.BES | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenach zieleni m.st. Warszawy