Komunikat nr 1 z dnia 20.08.2021 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów na terenie m.st. Warszawa