20.08.2021. Załącznik nr 7D do SWZ – zakres prac i wykaz cen jednostkowych (załącznik nr 1, 1a , 1b do umowy rejon II ŚRÓDMIEŚCIE) | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów na terenie m.st. Warszawa