załącznik nr 1A do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia | Sadzenie drzew w parkach