Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie – etap 1