Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie – etap 1