Załącznik nr 3 do SWZ – JEDZ | Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie – etap 1