Załącznik nr 6B do SWZ – wzór umowy część III | Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek na terenach parków i skwerów m.st. Warszawy