Załącznik nr 6A do SWZ – wzór umowy część I-II | Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek na terenach parków i skwerów m.st. Warszawy