Załącznik nr 5 do SWZ – formularz oferty zmiana 08.08.2022 | Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek na terenach parków i skwerów m.st. Warszawy