załącznik nr 4 do UMOWY – technologia montażu | Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek na terenach parków i skwerów m.st. Warszawy