Załącznik nr 4 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek na terenach parków i skwerów m.st. Warszawy